Τι είναι-Ποιόν αφορά

Η Συμβουλευτική Ψυχοθεραπεία αφορά στην υποστήριξη ατόμων που επιθυμούν να λάβουν συγκεκριμένες και σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους ή που προσπαθούν να προσαρμοστούν σε νέες ή δυσάρεστες συνθήκες.
Πρόκειται για μία σχετικά βραχύχρονη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του θεραπευτή/συμβούλου και ενός, κατά βάση, ψυχικά υγιούς ατόμου που ζητάει συμβουλευτική στήριξη με στόχο την επίλυση/αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος.

Η προσέγγιση των θεμάτων και η όλη επεξεργασία αφορά στο συνειδητό επίπεδο και στην υποστήριξη της προσωπικότητας ατόμων που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων αλλά που δεν έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχοπαθολογίας.

Στόχος

Ο γενικός στόχος της συμβουλευτικής είναι, με βάση τις υπάρχουσες ικανότητες τους, να δώσει στα άτομα ευκαιρίες να επεξεργαστούν θέματα που τα απασχολούν με σκοπό να ζήσουν μια, κατά την κρίση τους, πιο ικανοποιητική και πολύπλευρη ζωή, προσωπικά, αλλά και σαν μέλη μιας ομάδας.

Στο Κέντρο μας

Στο Κέντρο μας προτείνεται και συστήνεται ένθερμα να ακολουθήσουν συμβουλευτική ψυχοθεραπεία οι γονείς των παιδιών /εφήβων που παρακολουθούνται για συγκεκριμένα προβλήματα και δυσκολίες έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της θεραπευτικής παρέμβασης, να εξομαλυνθούν και να αναπτυχθούν ομαλά οι σχέσεις εντός της οικογένειας καθώς και να κατανοηθούν και αντιμετωπισθούν ορθολογισμένα και ρεαλιστικά τα προβλήματα του παιδιού/εφήβου.