Τι είναι η Εργοθεραπεία

Επάγγελµα υγείας που στοχεύει στην πρόληψη, διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της ικανότητας του ατόµου να συµµετέχει και να εκτελεί δραστηριότητες στα πλαίσια της καθηµερινής ζωής του, δηλαδή να συµµετέχει και να εκτελεί διάφορα ΕΡΓΑ υιοθετώντας διάφορους ΡΟΛΟΥΣ.

Οι βασικοί τομείς της ανθρώπινης λειτουργικότητας στους οποίους παρεμβαίνει ο Εργοθεραπευτής, είναι η αυτοφροντίδα (προσωπική υγιεινή, η ένδυση, η υπόδηση, η προετοιμασία φαγητού, σίτιση) , η μετακίνηση και η κοινωνικοποίηση όπως και η συμμετοχή του σε δραστηριότητες που έχουν σκοπό τη διασκέδαση, τη χαλάρωση, την ευχαρίστηση και την έκφραση του εαυτού του. Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η εργασία και η παραγωγικότητα που περιλαμβάνει τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας και η συμμετοχή σε σχολικές αλλά και σε εργασιακές υποχρεώσεις.

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία  παρεμβαίνει σε ένα ευρύ φάρμα τομέων και πιο συγκεκριμένα δεξιοτήτων. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι τομείς λειτουργικότητας σε ένα παιδί που παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία:

 • Στο γνωστικό-αντιληπτικό τομέα : η διάρκεια συγκέντρωσης-προσοχής, η οργάνωση, ο χωρικές και χρονικός προσανατολισμός προσανατολισμός, η κατανόηση, η μνήμη, η μίμηση, οι εκφραστικές και εκτελεστικές ικανότητες, η ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εννοιών, η οπτική και ακουστική αντίληψη.
 • Η αδρή κινητικότητα : τον συντονισμό των άνω και κάτω άκρων, την ισορροπία, την ενδυνάμωση αλλά και τη χαλάρωση, την οπτικοκινητική οργάνωση, και τον στασικό έλεγχο.
 • Λεπτή κινητικότητα : για τη λαβή, έλεγχο και χειρισμό μολυβιού αλλά και άλλων μικρών αντικειμένων, την ικανότητα να χρησιμοποιεί το ψαλίδι, τον γραφοκινητικό συντονισμό, τον οπτικοκινητικό και αμφίπλευρο συντονισμό.
 • Η βλεμματική επαφή, προσαρμοστικότητα και επικοινωνία, η κοινωνική ανταπόκριση, η συναισθηματική επαφή και οι δεξιότητες αλληλεπίδρασης, κατατάσσονται στις κοινωνικές δεξιότητες όπως επίσης και το κοινωνικό παιχνίδι η διάθεση να μοιράζεται πράγματα, η ανάπτυξη εικόνας εαυτού, και η αυτοεκτίμηση.
 • Οι δραστηριότητες της καθημερινής ζωής αναφέρονται στην ένδυση και απόδυση ρούχων και παπουτσιών, στη σίτιση. Στο μπάνιο όπου αναλύονται και τεχνικές για τους γονείς και στην προσωπική υγιεινή, όπως τουαλέτα, περιποίηση μαλλιών και δοντιών.
 • Αισθητηριακές δεξιότητες είναι αυτές που είναι αναγκαίες για την αισθητηριακή ολοκλήρωση. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια φυσιολογική νευρολογική διαδικασία μέσω της οποίας ο εγκέφαλος οργανώνει κατάλληλα τις αισθητηριακές πληροφορίες από το περιβάλλον μέσα από την οργάνωση και τον συντονισμό των αισθητηριακών συστημάτων (αιθουσαίο, ιδιοδεκτικό, απτικό, ακουστικό και οπτικό σύστημα).

Πως  Παρεµβαίνει η ΕΘ στα Παιδιά µε Αναπτυξιακές Διαταραχές;

 • Με αξιολόγηση θεραπεία και επαναξιολόγηση των αποτελεσµάτων της θεραπευτικής παρέµβασης
 • Με υποστήριξη και εκπαίδευση της οικογένειας
 • Με πληροφόρηση και εκπαίδευση της κοινότητας
 • Με έρευνα και διδακτικό έργο
 • Με εποπτεία θεραπευτικών προγραµµάτων

Αξιολόγηση  Εργοθεραπείας

 • Διαδικασία µε την οποία καταλαβαίνει ο Εργοθεραπευτής τις δυνατότητες και αδυναµίες του ατόµου καθώς και τις ικανότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για συµµετοχή σε έργα
 • Χρησιµοποιεί δοµηµένες και αδόµητες δοκιµασίες (τεστ) και κλινικές παρατηρήσεις σε φυσικά και η περιβάλλοντα
 • Σχεδιάζει θεραπευτικούς στόχους και αποφασίζει τι µεθοδολογίες θα ακολουθήσει στο θεραπευτικό πρόγραµµα

Θεραπευτική  Παρέµβαση Εργοθεραπείας

 • Βασίζεται στην αξιολόγηση και τα αποτελέσµατα της
 • Περιλαµβάνει ποικίλες στρατηγικές εθόδους και τεχνικές που θα βοηθήσουν το παιδί να µεγιστοποιήσει την ικανότητα συµετοχής σε δράσεις καθηµερινότητας στο σπίτι στο σχολείο και στην κοινότητα
 • Προσαρµόζουν το περιβάλλον και δραστηριότητες ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες και δυνατότητες του ατόµου (π.χ χρήση τεχνολογίας, διαµόρφωση χώρων µε λιγότερες διασπάσεις κλπ).