Ψυχοθεραπεία κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης

Ορισμός: Πρόκειται για μια συνθετική θεραπευτική παρέμβαση που ενδείκνυται για παιδιά και εφήβους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού μέσης και υψηλής λειτουργικότητας η οποία δίνει έμφαση στη σχέση θεραπευτή- θεραπευόμενου ενώ εστιάζει στο εδώ και τώρα. Το φάσμα του αυτισμού αφορά μια αναπτυξιακή διαταραχή η οποία μεταξύ άλλων αφορά δυσκολίες στο συναισθηματικό κομμάτι αλλά και στις κοινωνικές δεξιότητες.

Κύριος στόχος είναι :

Η ψυχική και κοινωνική ευεξία του θεραπευόμενου

Η καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών κανόνων και καλύτερη κοινωνική επικοινωνία

Αναγνώριση, έκφραση ,ρύθμιση και διαχείριση των συναισθημάτων

Ανάπτυξη ευελιξίας της σκέψης και του συναισθήματος

Ανάπτυξη της εικόνας εαυτού

Διαχείριση σεξουαλικότητας

Υποστήριξη στο παιδί προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις μεταβάσεις π[ου συμβαίνουν από ένα αναπτυξιακό στάδιο σε ένα άλλο ( παιδική ηλικία –εφηβεία-ενηλικίωση.)