Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Στο κέντρο μας προσφέρονται ατομικές συνεδρίες και σε ενήλικες. Μέσα από την ψυχοθεραπευτική διαδικασία η οποία διαρκεί 45 λεπτά θεραπευτής και θεραπευόμενος δουλεύουν μαζί έτσι ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν διάφορα προβλήματα που κάνουν την καθημερινότητα του θεραπευόμενου δυσλειτουργική όπως δυσλειτουργικές σκέψεις, ιδέες, φοβίες κ.ά. Βασικό συστατικό προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα στην θεραπευτική διαδικασία είναι η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου αλλά και ύπαρξη σταθερότητας από την πλευρά του θεραπευόμενου.

Κάποιες από τις δυσκολίες που μπορεί να συζητηθούν στην συνεδρία είναι:

  • Διαχείριση άγχους και κρίσεων πανικού ( κοινωνικό άγχος, γενικευμένη αγχώδη διαταραχή κ.ά)
  • Συναισθηματικές δυσκολίες ( κατάθλιψη)
  • Πένθος
  • Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές
  • Εικόνα εαυτού