Τι είναι η Λογοθεραπεία 

Η ανάπτυξη της επικοινωνίας, ξεκινά από τη βρεφική κιόλας ηλικία. Συχνά, διάφοροι παράγοντες δυσχεραίνουν την ανάπτυξη αυτή, προκαλώντας σοβαρές εκπτώσεις στην εξέλιξή της.

Η Λογοθεραπεία, είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

 • Καθυστέρηση της ανάπτυξης ομιλίας (άρθρωση) και του λόγου(μορφή, περιεχόμενο, χρήση)
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
 • Ειδική γλωσσική διαταραχή
 • Αρθρωτικές διαταραχές
 • Διαταραχή ροής και ομιλίας (τραυλισμός)
 • Διαταραχές κατάποσης (δυσφαγία)
 • Μαθησιακές διαταραχές
 • Νοητική υστέρηση
 • Αυτισμός
 • Βαρηκοΐα- ακουστικά βαρηκοΐας-κοχλιακό εμφύτευμα-Κώφωση
 • Δυσφωνία
 • Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
 • Νευρογενείς κινητικές διαταραχές ομιλίας (δυσαρθρία, απραξία)
 • Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου(Λαρυγγεκτομή, γλωσσεκτομή κτλ)
 • Επίκτητη παιδική αφασία
 • Νευρολογικές διαταραχές και σύνδρομα
 • Εγκεφαλικά επεισόδια- αφασίες
 • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Πρωταρχικός στόχος του τμήματος της λογοθεραπείας μας,  είναι η βελτίωση των  ικανοτήτων του παιδιού στο προφορικό λόγο. Η επικοινωνία, η ορθή χρήση του λόγου σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια,  ο εμπλουτισμός λεξιλογίου, η σημασιολογική επεξεργασία των λέξεων, η οργάνωση της σκέψης, η βελτίωση των ικανοτήτων περιγραφής, αφήγησης, διήγησης, η άρθρωση, η ακουστική διαφοροποίηση ήχων, είναι ορισμένοι μόνο τομείς στους οποίους παρεμβαίνουν οι λογοθεραπευτές για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε κάθε περίπτωση, οι τομείς παρέμβασης της λογοθεραπείας, είναι άμεσα σχετιζόμενοι με τις ιδιαίτερες ικανότητες και ανάγκες του κάθε ατόμου.