Αρχική Σελίδα
Αναζήτηση:
Υπηρεσίες
Εργοθεραπεία

Τι είναι- Στόχος

Πρόκειται για μέθοδο θεραπείας και αποκατάστασης που στόχο έχει να βοηθήσει άτομα με δυσκολίες/προβλήματα να αναπτύξουν/βελτιώσουν τις ικανότητες τους και τη λειτουργικότητά τους στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής έτσι ώστε να ζουν με το μέγιστο δυνατό βαθμό αυτονομίας, αντλώντας ταυτόχρονα ικανοποίηση από τη ζωή τους. Οι κυριότερες καθημερινές δραστηριότητες είναι αυτές της αυτοφροντίδας (φροντίδας εαυτού), της εργασίας και της ψυχαγωγίας οι οποίες και μπορούν να βελτιωθούν/αναπτυχθούν με την εφαρμογή της εργοθεραπείας.


Ποιόν αφορά

Η εργοθεραπεία δεν απευθύνεται μόνο σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά και εφήβους. Το παιχνίδι και η μάθηση όντας οι κύριες δραστηριότητες ενός παιδιού/εφήβου, η εργοθεραπεία μπορεί να τους προσφέρει ευχάριστες δραστηριότητες με στόχο να βελτιωθούν οι γνωσιακές, σωματικές και κινητικές τους δεξιότητες στο πλαίσιο διάφορων δυσκολιών και προβλημάτων και, δευτερογενώς, να αυξηθεί η αυτοεκτίμηση τους και να προληφθούν δευτερογενείς συναισθηματικές δυσκολίες.

Στο Κέντρο μας

Στο Κέντρο μας η εργοθεραπεία συστήνεται και εφαρμόζεται σε παιδιά/εφήβους με αισθητηριακά ελλείμματα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές( συμπεριλαμβανόμενου και του αυτισμού), μαθησιακές δυσκολίες, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), νοητική υστέρηση, προβλήματα συμπεριφοράς. Το ατομικό πρόγραμμα καταρτίζεται από τον/την εργοθεραπευτή/ρια αφού προηγηθεί αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού στο παιχνίδι, στο σχολείο και, γενικότερα, στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σε σύγκριση με το αναμενόμενο για την ηλικία του επίπεδο. Επιπλέον συνεκτιμάται η συνολική του εικόνα και τα τυχόν συνυπάρχοντα προβλήματα στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με τους ενδεχόμενους λοιπούς θεραπευτές.

Το πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου με σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητές του στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Οι υπάρχουσες ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού αναδεικνύονται και ενισχύονται, ενώ ταυτόχρονα, διδάσκεται τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης, συντονισμού και εφαρμογής της πληροφορίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

Ανάλογα με το πρόβλημα και τις παρατηρούμενες δυσκολίες το παιδί μπορεί να αναπτύξει/ βελτιώσει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων από τ ην αυτοφροντίδα (πλύσιμο, διατροφή κλπ), τις σχολικές δραστηριότητες (γραφοκινητική, χειρισμός Η/Υ κλπ) και την ψυχαγωγία (παιχνίδι, σχέσεις με συνομηλίκους κλπ) σε επίπεδο κινητικότητας και συμπεριφοράς. Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται ειδικό και κατάλληλα επιλεγμένο υλικό αποκατάστασης του Κέντρου. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και η εξέλιξη του παιδιού/εφήβου επαναξιολογούνται τακτικά και περιοδικά. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματός μας της εργοθεραπείας στηρίζεται και βασίζεται στην τακτική επικοινωνία και συνεργασία του Κέντρου με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού καθώς και στην έμπρακτη συμμετοχή και συμβολή των γονέων σε αυτό.

Τελευταία άρθρα

 

Αρχείο άρθρων 

για τους Γονείς για τους εκπαιδευτικούς για σας παιδιά

Διαθέσιμη βοήθεια

Η δυσλεξία στην δουλειά

Έρευνες