Αρχική Σελίδα
Αναζήτηση:
Υπηρεσίες
Λογοθεραπεία

Τι είναι-Ποιόν αφορά

Πρόκειται για πρόγραμμα αποκατάστασης που αφορά σε παιδιά και εφήβους με ειδικές διαταραχές του λόγου ή/και της ομιλίας, διαταραχές του λόγου ή/και της ομιλίας που σχετίζονται με αισθητηριακά ελλείμματα, πχ κώφωση, ανατομικές βλάβες, πχ λαγώχειλο ή χασμοδοντία. Επιπλέον αφορά και στην αποκατάσταση διαταραχών του λόγου ή/και της ομιλίας που εμφανίζονται στα πλαίσια Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών όπως ο αυτισμός ή νοητικής υστέρησης. 

Στο κέντρο μας


Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Κέντρο μας είναι εξατομικευμένο και προσαρμοσμένο στις ικανότητες, δυσκολίες και ανάγκες του κάθε παιδιού/εφήβου με πρωταρχικό σκοπό να βελτιώσει τις ικανότητές του κυρίως στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο. Στους δευτερογενείς στόχους περιλαμβάνονται η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και η πρόληψη συνακόλουθων συναισθηματικών διαταραχών. 

Οι υπάρχουσες ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού αναδεικνύονται και ενισχύονται, ενώ ταυτόχρονα, διδάσκεται, κατά περίπτωση, τον τρόπο αποκωδικοποίησης, οργάνωσης και ανάκλησης της πληροφορίας που σχετίζεται με το λόγο ή την τεχνική για την παραγωγή των επιθυμητών ήχων/φωνημάτων και για την αποκατάσταση προβλημάτων στην ποιότητα της φωνής και στη ροή της ομιλίας. 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται από τον/την λογοθεραπευτή/ρια αφού προηγηθεί αξιολόγηση και συνεκτιμηθεί η συνολική του εικόνα και τα τυχόν συνυπάρχοντα προβλήματα στα πλαίσια της διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με τους ενδεχόμενους λοιπούς θεραπευτές. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος και η εξέλιξη του παιδιού επαναξιολογούνται τακτικά και περιοδικά. Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται ειδικό και κατάλληλα επιλεγμένο υλικό αποκατάστασης του Κέντρου . 

Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος μας αποκατάστασης των Μαθησιακών Δυσκολιών στηρίζεται και βασίζεται στην τακτική επικοινωνία και συνεργασία του Κέντρου με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού καθώς και στην έμπρακτη συμμετοχή και συμβολή των γονέων σε αυτό η οποία και επιδιώκεται στα πλαίσια της συνεργασίας.

Τελευταία άρθρα

 

Αρχείο άρθρων 

για τους Γονείς για τους εκπαιδευτικούς για σας παιδιά

Ειδική διδασκαλία

Δημοσιεύσεις